ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

    Събирателно дружество "ТРЕЛП - Георгиеви и с-ие" е създадено като семейна фирма през 1991 г. /фирмено дело No: 3899 / 24.06.1991 г. /. По тогавашното законодателство статутът на фирмата е Дружествена фирма. През 2000 г. е извършена регистрация по ЗДДС. Производствените помещения се намират в гр. Девня.

Към настоящия момент / 2004 г. /съдружниците са трима:

Инж. Никола Иванов Георгиев - управител и основен собственик на дружеството.
Владимир Николов Георгиев - Студент в С.А. "Д.А. Ценов", зам. управител и съсобственик.
Невена Николова Христова - адвокат на свободна практика, юрист на СД "Трелп" и съсобственик.
 
Основната дейност е производството на детайли от еластомери за
различни отрасли на промишлеността /електротехника, корабостроене, кораборемонт, хранително-вкусова и др./ Разполага с голям набор от прес-форми, както за стандартни /пръстени за палцеви съединители, щорц съединители и др./, така и за нестандартни изделия /вибротампони, уплътнители за люкове и др./

Съществува възможност за проектиране, конструиране и изработване на прес-форми по чертеж на крайното изделие, по съществуващ детайл или според работните му параметри и спецификата на приложение. Произвежданите изделия отговарят на изискванията на БДС или на представени от клиента технически изисквания, което се удостоверява със сертификат за качество. Количеството произвеждани изделия се договаря, като е възможно те да бъдат от 2-3 броя до няколко хиляди броя. Експедицията се извършва чрез спедиторски фирми, БДЖ или франко склада на СД "ТРЕЛП".