Сферични уплътнители за изводи /ниско напрежение/ на трансформатори

Уплътнители плоски за изводи /ниско напрежение/ на трансформатори
No:

Размер

/вътрешен, външен диаметър, височина/

Приложение
285
Ø4 x Ø16 x 6 и 8
Уплътнения на нивомери
341
Ø7 x Ø14 x 15
Уплътнения на нивомери
289
Ø8 x Ø14 x 15
Уплътнения на нивомери
317

Ø8 x Ø18 x 3 ; Ø8 x Ø17 x 3

Уплътнения на нивомери
196
Ø12 x Ø24 x 7
Трансформатори всички видове до 400 ква
173
Ø12 x Ø30 x 20
Нивомери на всички трансформатори
104
Ø14 x Ø24 x 6
Модификации до 400 ква
102
Ø14 x Ø34 x 6
Модификации до 400 ква
251
Ø16 x Ø32 x 6
Горно уплътнение за трансформатори 250 ква
197
Ø16 x Ø34 x 8
Модификации на 400 ква
244
Ø20 x Ø30 x 15
Трансформатори 25 мва и за ВН* на трансформатори 110/20 ква
238
Ø20 x Ø32 x 6
250 ква
101
Ø20 x Ø34 x 6
Модификации на 400 и 630 ква
145
Ø22 x Ø34 x 6
Модификации на 400 и 630 ква
106
Ø22 x Ø54 x 6
Модификации на 400 и 630 ква
105
Ø24 x Ø42 x 6
Модификации на 400 и 630 ква
327
Ø26 x Ø38 x 6
стари български трансформатори 400 ква
109
Ø28 x Ø50 x 6
Модификации на 630 и 800 ква
314
Ø28 x Ø50 x 8
Модификации на 630 и 800 ква
174
Ø30 x Ø40 x 5
За ВН на трансфорамтори 800 ква и модификации на 1 мва
315
Ø30 x Ø40 x 8
За ВН на трансфорамтори 800 ква и модификации на 1 мва
261
Ø30 x Ø65 x 5
Въздухоосушител на изпарител 400 ква
225
Ø30 x Ø100 x 6
Трансформатори 1 мва, модификации на 1,2 и 1,6 мва
239
Ø32 x Ø44 x 7
Капачки на изпускателен кран
230
Ø35 x Ø68 x 6
Трансформатори 1 мва
323
Ø35 x Ø52 x 6
Трансформатори 1 мва - м/у изолатор и сфера
103
Ø40 x Ø64 x 5
модификации на 400, 630 и 800 ква
107
Ø42 x Ø70 x 5
модификации на 400, 630 и 800 ква
188
Ø42 x Ø65 x 6
модификации на 400, 630 и 800 ква
176
Ø50 x Ø65 x 20
за ВН модификации на 400, 630 и 800 ква
178
Ø50 x Ø80 x 5
модификации на 630, 800 ква и 1 мва
237
Ø56 x Ø70 x 6
Капачки на регулатор за всички видове трансформатори
228
Ø56 x Ø80 x 6
Трансформатори 630 ква и модификации на 1мва
333
Ø58 x Ø70 x 7
"ММП" - "В.Коларов"
175
Ø62 x Ø85 x 6
за ВН модификации на 630, 800 ква и 1 мва
322
Ø62 x Ø85 x 8
за ВН модификации на 630, 800 ква и 1 мва
253
Ø62 x Ø95 x 6
за ВН на трансформатори 400 и 630 ква
108
Ø70 x Ø100 x 6
модификации на 630, 800 ква и 1 мва
231
Ø74 x Ø105 x 8
за ВН на трансформатори от 20 ква до 1,6 мва
232
Ø76 x Ø105 x 8
трансформатори 1 мва
334
Ø78 x Ø90 x 7
"ММП" - "В.Коларов"
189
Ø85 x Ø120 x 6
Трансфоматори 110 ква - връзка между
термосифонни филтри
128
Ø115 x Ø140 x 6
130
Ø150 x Ø190 x 7
Трансфоматори 110 ква - връзка между
термосифонни филтри
131
150/150 x Ø85 x 7
Трансфоматори 110 ква - връзка между
термосифонни филтри

* - ВН - изводи високо напрежение